OIKONDE BRUGGE-OOSTENDE: BEGELEID WONEN MET STEUNFIGUUR

 
 

Wie zijn wij?

Oikonde is een dienst voor begeleid wonen met een steunfiguur.
Oikonde ondersteunt volwassenen met (een vermoeden van) een beperking in hun woonsituatie. Daarbij besteedt Oikonde bijzondere aandacht aan de steunfiguren van haar cliënten (broers, zussen en andere belangrijke personen in het netwerk). Oikonde biedt de cliënt gedeelde zorg op maat. Die zorg kan dus voor iedereen verschillend ingevuld worden.

Oikonde biedt deze ondersteuning bij het wonen aan in de vorm van:
- Begeleid Wonen (hiervoor is een VAHP erkenning nodig)
- Rechtstreek Toegankelijke Hulp (hiervoor is geen VAPH erkenning nodig)

Onze visie

Volwassenen met een beperking moeten zo gewoon mogelijk kunnen leven in onze maatschappij. Daar zetten we ons voor in. Hiervoor gaat Oikonde samen met de volwassene en de steunfiguur op weg.

Verbondenheid met anderen is het uitgangspunt. Bij onze ondersteuning is de steunfiguur steeds het ankerpunt. Hij of zij begeleidt en ondersteunt de volwassene en biedt een belangrijke relationele meerwaarde. De continuïteit van de relatie is de kracht van deze zorg.
Onze steunfiguren/vrijwilligers zijn dan ook het draagvlak van onze dienstverlening.
Intranet